top of page

Rahoitusta saatavilla tietoturvahankkeeseesi!

Älyteknologian ja digitalisaation vauhdittama kehitys muuttaa jatkuvasti sitä, miten yritykset toimivat ja miten ne suojaavat arvokkaita tietojaan. Tässä muuttuvassa maisemassa Kyberturvallisuuskeskuksen tarjoama rahoitustuki modernien tietoturvaratkaisujen ja -innovaatioiden käyttöönottoon avaa ainutlaatuisia mahdollisuuksia yrityksille, jotka pyrkivät pysymään askeleen edellä kyberturvauhkia. Tämä rahoitustuki on suunnattu mikroyrityksille sekä pienille ja keskisuurille yrityksille, jotka haluavat kehittää omaa toimintaansa ja parantaa tietoturvaansa nykyaikaisin keinoin.


Tässä blogissa käymme läpi, kuinka WeSecuren asiakkaat voivat hyödyntää tätä rahoitustukea projekteissaan, jotka keskittyvät tietoturvan vahvistamiseen ja uusien, edistyksellisten ratkaisujen käyttöönottoon. Käymme läpi, mitä rahoitustuki kattaa, miten sitä voi hakea ja miten WeSecuren palvelut voivat auttaa yrityksiä saavuttamaan tavoitteensa tietoturvallisuuden parantamisessa. Olipa kyse sitten edistyneestä automaatiosta, tekoälystä, kvanttiteknologiasta tai uusista verkkotekniikoista, tämä rahoitustuki tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden kehittää ja suojata liiketoimintaasi tulevaisuuden haasteita vastaan.


Rahoitustuen yksityiskohtia


Kyberturvallisuuskeskuksen tarjoama rahoitustuki tarjoaa mikro-, pienille ja keskisuurille yrityksille mahdollisuuden kehittää tietoturvallisuuttaan modernien ratkaisujen avulla. Tämä tuki on avoinna hakemuksille 2.1.–1.3.2024, ja yhteensä rahoitusta on tarjolla 1,5 miljoonaa euroa. Yksittäisille hankkeille voidaan myöntää enintään 60 000 euroa, kattaen jopa 75 % projektin kokonaiskustannuksista.


Rahoitustuki on suunnattu projekteille, jotka parantavat hakijayrityksen kykyä suojautua tietoturvauhkilta ja joilla on pidempiaikaisia vaikutuksia yrityksen tietoturvallisuuden parantamisessa. Tämä tarkoittaa, että tukea ei myönnetä pelkästään uusien tuotteiden tai palveluiden kehittämiseen, vaan erityisesti niihin innovaatioihin, jotka edistävät yrityksen sisäistä tietoturvaa. Tuki kattaa muun muassa palkkakulut, ostopalvelut ja laitteiden sekä ohjelmistojen vuokrat ja lisenssit, kunhan ne tähtäävät suoraan tietoturvallisuuden parantamiseen.


On tärkeää huomata, että rahoitustuki on harkinnanvaraista ja myönnetään hakukelpoisuuskriteerit ja arviointiperusteet täyttäville hakijoille. Tämä tarkoittaa, että hakemusten tulee olla hyvin perusteltuja ja suunnattuja selkeästi tietoturvallisuuden parantamiseen. WeSecuren ratkaisut, kuten edistynyt verkonhallinta ja tietoturva, ovat esimerkkejä siitä, miten yritykset voivat hyödyntää tätä tukea kyberturvallisuutensa vahvistamiseen.


WeSecuren ratkaisut ja tuen sopivuus


WeSecuren palvelut vastaavat Kyberturvallisuuskeskuksen rahoitustuen tavoitteisiin tarjoamalla moderneja, edistyneitä tietoturvaratkaisuja, jotka voivat merkittävästi parantaa yrityksen kykyä suojautua tietoturvauhkilta. Erityisesti meidän kiinteistöverkkoratkaisumme, joka hyödyntää uusimpia verkkotekniikoita kuten SD-WAN ja 5G, sekä edistyneitä tietoturvatoimintoja, kuten automatisoituja uhkien tunnistuksia ja koneoppimista, ovat esimerkkejä innovaatioista, jotka täyttävät rahoitustuen kriteerit. Kiinteistöverkkokonsepti on myös täysin uusi ratkaisu turvaamaan kiinteistöjen tietoturvaa, joka näkemyksemme mukaan sopii hyvin tuen piiriin.


Ratkaisumme eivät ainoastaan tuo mukanaan parannettua tietoturvaa, vaan ne myös mahdollistavat yritysten toiminnan tehostamisen ja liiketoiminnan jatkuvuuden varmistamisen kyberuhkien yhä lisääntyessä. Lisäksi, koska WeSecuren ratkaisut ovat räätälöitävissä kunkin yrityksen erityistarpeiden mukaan, ne tarjoavat joustavuutta ja skaalautuvuutta, jotka ovat välttämättömiä modernin yrityksen tietoturvainfrastruktuurin kehittämisessä.


Kyberturvallisuuskeskuksen rahoitustukea hyödyntämällä yritykset voivat kattaa merkittävän osan näiden tietoturvaratkaisujen käyttöönoton kustannuksista. Tämä tekee investoinnista WeSecuren ratkaisuihin entistä houkuttelevamman, erityisesti mikro-, pienille ja keskisuurille yrityksille, jotka pyrkivät parantamaan tietoturvaansa samalla kun hallitsevat tiukkoja budjetteja.


Käytännön vinkkejä hakuun

Hakeminen Kyberturvallisuuskeskuksen rahoitustukeen voi tuntua aluksi monimutkaiselta, mutta seuraavilla vinkeillä prosessi sujuu sujuvammin. Ensimmäinen askel on ymmärtää tarkasti, mitä tukikelpoisuusehdot ja rahoitusehdot vaativat. Varmista, että yrityksesi ja projektisi täyttävät kaikki ehdot ja että pystyt selkeästi osoittamaan, miten suunniteltu projekti parantaa yrityksesi tietoturvaa.


Toisena askeleena on laatia hyvin suunniteltu, selkeä ja ytimekäs hakemus. Käytä aikaa selkeän projektisuunnitelman ja budjetin laatimiseen. Kerro, miten WeSecuren ratkaisut voivat auttaa saavuttamaan projektin tavoitteet ja miten ne vastaavat moderneihin tietoturvaan liittyviin vaatimuksiin.


Kolmanneksi, dokumentoi huolellisesti kaikki projektin kustannukset ja varmista, että ne ovat linjassa rahoitustuen ehtojen kanssa. Muista, että rahoitustuki kattaa enintään 75 % projektin kokonaiskustannuksista, joten on tärkeää olla realistinen ja tarkka budjetin suunnittelussa.


Neljäs vinkki on aloittaa hakuprosessi hyvissä ajoin ennen hakuajan päättymistä. Tämä antaa sinulle riittävästi aikaa valmistella kattava hakemus ja mahdollisuuden tarkistaa ja viimeistellä kaikki tarvittavat dokumentit.


Lopuksi, älä epäröi ottaa yhteyttä asiantuntijoihimme WeSecuressa. Olemme valmiita auttamaan sinua ymmärtämään, miten ratkaisumme voivat tukea hakemustasi ja tarjoamaan teknistä tietoa, joka voi auttaa vahvistamaan hakemuksesi.


Case-esimerkki

Otetaan esimerkiksi kuvitteellinen yritys, joka omistaa kymmenen kiinteistöä. Yritys on päättänyt asentaa WeSecuren kiinteistöverkon kaikkiin näihin kiinteistöihin, tavoitteenaan parantaa tietoturvallisuutta ja hallintaa. Tässä tapauksessa, Kyberturvallisuuskeskuksen rahoitustuki tarjoaa mahdollisuuden merkittävään taloudelliseen tukeen tälle hankkeelle.


Projektin Kuvaus: Projekti käsittää kiinteistöverkon asentamisen ja konfiguroinnin kymmenessä eri kiinteistössä. Tämä verkkoratkaisu sisältää edistyneitä tietoturvaominaisuuksia, kuten automaattiset uhkien tunnistukset ja reagoinnit, ja se on suunniteltu tukemaan älykkäitä toimintoja kuten älylukituksia ja energianhallintajärjestelmiä.


Taloudellinen Hyöty: Kyberturvallisuuskeskuksen rahoitustuen avulla yritys voi kattaa suuren osan projektin kokonaiskustannuksista, mikä vähentää merkittävästi yrityksen taloudellista taakkaa. Tämän tuen ansiosta yritys kykenee toteuttamaan laajamittaisen tietoturvapäivityksen ilman, että sen on kohdattava suuria etukäteisinvestointeja.


Operatiiviset ja Tietoturvan Hyödyt: Asennuksen jälkeen yrityksen kiinteistöjen tietoturva ja hallinta paranevat huomattavasti. Verkon keskitetty hallinta ja automatisoidut turvatoimenpiteet vähentävät merkittävästi tietoturvariskejä ja tehostavat kiinteistönhallintaa. Lisäksi, uusi järjestelmä mahdollistaa paremman etähallinnan ja reagoinnin mahdollisiin tietoturvahaasteisiin.


Pitkän Aikavälin Vaikutukset: Pitkällä aikavälillä WeSecuren kiinteistöverkon asentaminen näihin kymmenen kiinteistöön tuo yritykselle paitsi kustannussäästöjä myös parantaa kiinteistöjen arvoa ja houkuttelevuutta. Älykkäiden ja turvallisten kiinteistöjen kysyntä kasvaa jatkuvasti, ja tämä investointi varmistaa, että yritys pysyy kilpailukykyisenä tulevaisuuden kiinteistömarkkinoilla.


Yhteenveto ja linkit

Kyberturvallisuuskeskuksen tarjoama rahoitustuki on ainutlaatuinen tilaisuus yrityksille, jotka haluavat päivittää tietoturvansa nykyaikaiseen tasoon ja pysyä askeleen edellä kyberuhkia.


WeSecuren kiinteistöverkon kaltaiset ratkaisut tarjoavat kestävän tavan vahvistaa yrityksen tietoturvaominaisuuksia, samalla tuoden mukanaan pitkän aikavälin säästöjä ja operatiivista tehokkuutta. Hyödyntämällä tätä rahoitustukea, yritykset voivat tehdä merkittäviä investointeja tietoturvaansa ilman raskasta taloudellista taakkaa.


Jos olet kiinnostunut siitä, miten WeSecuren ratkaisut voivat auttaa yritystäsi hyödyntämään Kyberturvallisuuskeskuksen rahoitustukea, älä epäröi ottaa yhteyttä. Meidän asiantuntijamme ovat valmiina tarjoamaan tietoa, neuvontaa ja tukea läpi koko hakuprosessin. Ota yhteyttä meihin jo tänään!


Suunnitellaan yhdessä, miten voimme tehdä yrityksestäsi turvallisemman ja valmiimman tulevaisuuden haasteisiin.


Älä jätä tätä mahdollisuutta käyttämättä – vahvista yrityksesi tietoturvaa ja varmista sen pitkäaikainen menestys ja kilpailukyky WeSecuren avulla.


Linkit:

Comments


Arvio kiinteistösi tietoturvan tila

More clics

Never miss an update

Thanks for submitting!

bottom of page